PRIJENOS UŽIVO

ZAJEDNO U OBNOVI NAKON POTRESA

Žiro račun za obnovu u potresu oštećena svetišta.
ZAGREBAČKA BANKA - IBAN: HR2923600001101548338
s naznakom: „Za obnovu remetskog svetišta“.